Bilgehan.co       Liste                           Giriş       Kılavuz       English      


Ana Sayfa


Tarihe Hoşgeldiniz

                     
Yıllar     0 2000 2040 4000  
Z.Dilimleri Ağustos
Olay Sayı 0 213 1191 354 12 16 13 0  
0

Bir zaman dilimini veya altındaki olay sayısını seçiniz.


     Ekle (Mobil)
İnhisarlar Müdürlüğü İnşaatı başladı

   1928


Ulus meydanı yakınlarında bir köşeye yerleştirilen ilk ulusal mimarlık üslubunda tasarlanmıştır. Neo-Klasik dönemde meydana gelmiştir. Yapının mimarı Giulio Mongeri'dir. Yapıda Selçuklu ve Osmanlı mimari etkisi görülür. Cephe dıştan taş görünümlü sıvadır.


damla-yasin - 8.09.2021 No: 32109
   Kapat  
Kaynak: TOBB Üniversitesi araştırma ödevi
 
 
İlgili kaynaklar :
 http://ankara.mo.org.tr/index.php?Did=1487 (Erişim tarihi: 29.03.2020)
 Cumhuriyet Dönemi Araştırma tezi : MESUT ÇELİK
 https://www.academia.edu/25828349/CUMHUR%C4%B0YET_D%C3%96NEM%C4%B0_TEKEL_B
%C4%B0NALARI (Erişim tarihi: 29.03.2020)
 Ziraat Bankası MÜZesi fotoğrafı: https://tr.pinterest.com/pin/688698967988193439/
(Erişim tarihi: 29.03.2020)
 İş Bankası 3. Genel Md. Binası fotoğrafı: https://gezginsitesi.com/iktisadi-bagimsizlik-muzesi- ziyaret-saatleri-giris-ucreti/ (Erişim tarihi: 29.03.2020)
 İnhisarlar(tekel)BaşMÜdÜrlÜk fotoğrafı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/necati- yalcin/500-metrede-5-eser-40556898 (Erişim adresi: 29.03.2020)
 Çevresindeki yapılara erişim adresi: https://www.google.com/maps/@40.3247493,36.545628,16z/data=!3m1!1e3?hl=tr-TR (Erişim tarihi: 29.03.2020)
 İnhisarlar (tekel) BaşMÜdÜrlÜk Plan fotoğrafı: http://sssjournal.com/Makaleler/1655320365_14_4-24.ID947.%20Yald%c4%b1z&Parlak_4930- 4947.pdf (Erişim tarihi: 29.03.2020)
 

35.24 39.02 2