Bilgehan.co       Liste                           Giriş       Kılavuz       English      


Ana Sayfa


Tarihe Hoşgeldiniz

                     
Yıllar     0 2000 2040 4000  
Z.Dilimleri Ağustos
Olay Sayı 0 213 1191 354 12 16 13 0  
0

Bir zaman dilimini veya altındaki olay sayısını seçiniz.


     Ekle (Mobil)
Kent Kimliğinde Keçiören

   1950


Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayırt etmeye, bir anlamda başkalaştırmaya
yardımcı olan nitelikler ve kente özgü olduğu tartışma götürmeyen öğeler bütünüdür.
Kentlerin kimlikleri, tanım buldukları kentlerin oluşum ve değişimlerine koşut olarak,
toplumsal, tarihsel, ekonomik, coğrafi ve siyasal birçok etmenin etkisiyle
biçimlenmekte ve bu etmenlerle ilişkili olarak değişim göstermektedirler.
Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar Ankara Keçiören örneği üzerinde
somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Son yıllarda yapılan kentsel tasarım çalışmaları ile
görünümü ve imajı en çok değişen yerleşim alanlarından biri olması; bunun paralelinde,
yapılan kentsel tasarım çalışmaları doğrultusunda Ankara kentinin kimlik öğeleri arasında yer almaya başlamış kentsel mekânlara sahip olması; ilçede toplumun değişik
tabakalarına ait kullanıcıların yer alması gibi nedenlerle örnek çalışma alanı olarak
Keçiören İlçesi seçilmiştir.


damla-yasin - 27.05.2022 No: 37119
   Kapat  
Kaynak: https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/32826/tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y