Bilgehan.co       Liste                           Giriş       Kılavuz       English      


Ana Sayfa


Tarihe Hoşgeldiniz

                     
Yıllar     0 2000 2040 4000  
Z.Dilimleri Ağustos
Olay Sayı 0 213 1191 354 12 16 13 0  
0

Bir zaman dilimini veya altındaki olay sayısını seçiniz.


     Ekle (Mobil)
Ankara belleğinde pasajlar

   1950


Çalışmanın yapıldığı 'yer' Ankara'dır. Ankara, incelenmekte olan sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi ortamda köklü değişikliklerin yaşandığı 1950-1980 yıllarını kapsamaktadır.
Yenişehir ve kentsel omurga, yeni bir 'yüz' tanımlayan 'Atatürk Bulvarı' modern bir kent yaratma arzusunda, kentsel mekânda sosyal hareketlilik ve ticari yaklaşımların yeni mekânsallıkları yaratmıştır.
1950'den itibaren siyasi, ekonomik, kapitalist örgütlenmenin küresel doğasının yoğunlaşması, Ankara'nın yüzüne ve duvarlarına model şehir önermesini etkilemiştir.
1950'lerin ikinci yarısından itibaren Yenişehir, bireysel/kolektif gündelik yaşamın kentsel dönüşümünü desteklemiş, kent kültürünün ve batılı tüketim kalıplarının oluşmasında kilit rol oynamıştır.


damla-yasin - 27.05.2022 No: 37120
   Kapat  
Kaynak: http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/5233