Bilgehan.co       Liste                           Giriş       Kılavuz       English      


Ana Sayfa


Tarihe Hoşgeldiniz

                     
Yıllar     0 2000 2040 4000  
Z.Dilimleri Temmuz
Olay Sayı 0 213 1239 372 9 16 15 0  
0

Bir zaman dilimini veya altındaki olay sayısını seçiniz.


     Ekle (Mobil)
Dünya nüfusu 8 milyara çıkacak

   2030


Bu gün (2015) 7 milyarolan nüfusun 2030'da 8 milyara çıkması beklenmektedir. Nüfus artışının %97'lik bölümü hızlı büyüme oranları ve genç nüfusları ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus  dolayısıyla doğum ve ölüm oranları ve yaşlanan nüfus dolayısıyla doğum ve ölüm oranları neredeyse eşitlenmiştir ve 2030'lu yıllara doğru doğum oranı daha da azalacaktır.


Yasin - 23.01.2017 No: 8735
   Kapat  
Kaynak: İnsan 2030, Mehmet Nuri Çankaya s14
Etiket: nüfus Düzenleme: Yasin(16.4.2017) :