Bilgehan.co       Liste                           Giriş       Kılavuz       English      


Ana Sayfa


Tarihe hoşgeldiniz...

                     
      0 2000 2040 4000  
  Şubat
  0 156 712 276 15 14 11 0  
2

Bir zaman dilimi veya altındaki olay sayısını seçiniz.


     Ekle (Mobil)
Dünya nüfusu 8 milyara çıkacak
2030

Bu gün (2015) 7 milyarolan nüfusun 2030'da 8 milyara çıkması beklenmektedir. Nüfus artışının %97'lik bölümü hızlı büyüme oranları ve genç nüfusları ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus  dolayısıyla doğum ve ölüm oranları ve yaşlanan nüfus dolayısıyla doğum ve ölüm oranları neredeyse eşitlenmiştir ve 2030'lu yıllara doğru doğum oranı daha da azalacaktır.Yasin - 23.1.2017 20:14:28 Olay no: 8735
Etiket : nüfus      Kapat     
Olay Kaynak: İnsan 2030, Mehmet Nuri Çankaya s14
Duzenleme: Yasin(16.4.2017) :